Waarom Locoo?
screenshot onderlingkrediet

Oplossing 3 Onderling krediet

Veel bedrijven hebben moeite met het krijgen van kredieten. Een krediet is duur en de bereidheid van de bank om een krediet te verstrekken is – gelet op de risico’s – vaak klein. Kredieten zijn echter ontzettend belangrijk voor de groei en doorontwikkeling van onze economie.

Hoe zorgen we ervoor dat kredieten makkelijker verstrekt worden? En hoe zorgen we ervoor dat kredieten goedkoper worden?

Een verstrekt krediet is niet alleen goed voor het bedrijf dat het krediet krijgt. Het is ook goed voor de bedrijven waarbij het krediet besteed wordt. Op basis van dit gegeven introduceren wij een innovatieve vorm van onderling- of leverancierskrediet. Dit werkt als volgt: lokale en regionale bedrijven leveren aan elkaar goederen en diensten op krediet. De risico’s dat een levering uiteindelijk niet wordt betaald dekken we met elkaar af door middel van een regionaal garantiefonds. De kosten van deze kredieten zijn vele malen lager dan reguliere kredieten. Dit komt doordat de kredieten zijn gerelateerd aan de directe toename van de in- en verkoop van producten en diensten van zowel de kredietontvanger als de kredietverstrekker. Oftewel, niet alleen de kredietontvanger ook de kredietverstrekker heeft baat bij het krediet. Dit wederzijds belang drukt de prijs van het krediet.

Naast meer en goedkopere kredieten leidt deze innovatieve vorm van kredietverstrekking tot een grotere onderlinge betrokkenheid en meer onderlinge aan- en verkopen. Immers, we hebben er allemaal baat bij dat de bedrijven in de regio blijven bestaan en kredieten worden terugbetaald. Waar en bij wie we ons geld besteden gaat er toe doen!