Waarom Locoo?
screenshot_agri

 Niets doen...?

Wat gebeurt er als we niets doen en de geschetste trend zich doorzet? De verwachting is dat nietsdoen tenminste drie gevolgen heeft.

  1. Er bestaat een direct causaal verband tussen lokale economische activiteit, sociale cohesie, beleefde veiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte. Waar de lokale economische activiteit afneemt, gaan ook de sociale cohesie, de beleefde veiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte achteruit. Een van de meest zinvolle investeringen in sociale cohesie, veiligheid en de buitenruimte zou daarom wel eens de investering in lokale economische activiteit kunnen zijn.
  2. Welvaart is afhankelijk van de mate van specialisatie. Voor grote bedrijven is het vaak niet effectief en efficiënt om allerlei niches in de markt te bedienen. Voor kleine bedrijven is een extra specialisatie en het (erbij) bedienen van een niche vaak de manier om te overleven. Als kleine bedrijven het door de huidige ontwikkelingen niet langer redden, zal ook de mate van specialisatie afnemen. Dit gaat ten koste van ons algemene welvaartsniveau.
  3. Als het gaat om onze democratie vinden we ‘checks and balances’ buitengewoon belangrijk. Terecht. We weten dat het niet verstandig is om veel macht te concentreren in de handen van een enkeling of een beperkt aantal mensen. Als het gaat om de markt, hanteren we een heel ander uitgangspunt. Dan geldt: ‘the winner takes it all’. Dit is opmerkelijk. Geld is macht. Veel geld betekent veel macht. Een goede balans tussen grote en kleine bedrijven lijkt daarom ook vanuit democratisch oogpunt belangrijk. Deze balans zetten we op het spel als de huidige trend zich ongestoord doorzet.

Deze gevolgen kunnen we voorkomen. Ook dat is de uitdaging van Locoo.